1. PGS.TS Lê Giang

Nguyên trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2. TS Nguyễn Huỳnh Lâm                     

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3. TS Trần Thị Mai Nhân

Q. Trưởng Khoa Việt Nam học
Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài

Ủy viên

TS Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học

Ủy viên

5. TS Nguyễn Vân Phổ

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt - Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

6. TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

7. TS Đào Mục Đích

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

8. TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

9. TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10. TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt                            

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11. TS Đinh Thị Dung

Nguyên Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên