1. Trần Thị Thúy An
 2. Trần Thị Kim Anh
 3. Lại Thị Minh Đức
 4. Đinh Thị Dung
 5. Nguyễn Công Thanh Dung
 6. Lê Thị Đức Hải
 7. Trương Mạnh Hải
 8. Bạch Thị Thu Hiền
 9. Võ Sông Hương
 10. H’Thu Kễn
 11. Huỳnh Anh Khoa
 12. Nguyễn Thị Nguyên Lê
 13. Lê Thị Hồng Liên
 14. Huỳnh Phượng Lynh
 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Mỹ
 16. Trần Mỹ Ngọc
 17. Đỗ Thị Tuyết Nhung
 18. Nguyễn Thùy Nương
 19. Lê Uyên Phương
 20. Nguyễn Thị Như Quỳnh
 21. Trần Thị Tuyết Sương
 22. Trần Văn Thắng
 23. Vũ Ngọc Lan Thảo
 24. Nguyễn Hoàng Thịnh
 25. Trần Thị Minh Thu
 26. Đào Anh Thư
 27. Nguyễn Bảo Trâm
 28. Lê Phương Trang
 29. Đào Thị Bích Tuyền
 30. Lê Đặng Thảo Uyên
 31. Ngô Hải Uyên
 32. Lê Quang Vinh
 33. Phạm Hoàng Yến