Sinh năm 1961, tại Thừa Thiên- Huế. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử , Trường ĐHSP Huế, 1984. Thạc sĩ Lịch sử thế giới, trường ĐHSP Hà Nội I - 1991. Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam, Trường ĐHSP TP HCM, 2000.
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Lịch sử VN, Lịch sử thế giới, Địa văn hóa, Sử văn hóa
- Chuyên ngành: Sử học, Văn hóa học, Việt Nam học
- Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử thế giới, Lịch sử văn minh, Lịch sử quan hệ quốc tế (đã thực dạy từ 1984 đến nay). Lịch sử văn hóa VN, Địa văn hóa thế giới, Quan hệ Văn hóa Đông – Tây (đã có thực tế giảng dạy ở bậc cử nhân và Sau Đai học tại khoa Văn hóa học và Việt Nam học (ĐHKHXH&NV ĐHQG TP HCM), từ 2005 đến nay- 2019), Khoa Văn hóa học của ĐH Văn hóa TP HCM.. Nhập môn Việt Nam học: thực tế xây dựng chương trình và giảng dạy tại khoa Văn hóa du lịch- ĐHSG từ 2008 đến 2014
Hướng nghiên cứu: Sử văn hóa, Địa văn hóa, Quan hệ Văn hóa Đông – Tây, Văn hóa vùng, v.v.

Sinh năm 1985 tại Tiền Giang. Tốt nghiệp Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM, khoa Ngữ Văn Anh, Thạc sĩ, NCS Khoa Văn hóa học, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Chuyên môn: Tiếng Anh, Văn hóa, Giao tiếp liên văn hóa.

Sinh năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Ngành tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2000. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 2016.

Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng Hợp TP HCM năm 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2005. Giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. Chuyên môn Ngữ pháp tiếng Việt.

Sinh năm 1961 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM 2005. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Phnompênh, Campuchia 1989; Trường Đại học Thương mại Nagoya, Nhật Bản 1996-2000 ; Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2016.

Sinh năm 1964 tại An Giang. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ năm 1986. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2010. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học. Chuyên môn: Ngôn ngữ học.

Sinh năm 1975 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN HN 2002. Thạc sĩ Ngôn ngữ học 2011; tiến sĩ Ngôn ngữ học 2016 tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Sinh năm 1981 tại Sông Bé, Việt Nam. Tốt nghiệp ngành Tiếng Nga và Tiếng Anh Trường ĐHSP TP HCM năm 2004; ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Trường ĐH Ngoại Thương CS2 TP HCM năm 2014. Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2016. Chuyên môn: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Ngôn ngữ học. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Hiện là Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp HCM.