KHOA VIỆT NAM HỌC NGÀY NAY

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tên chính thức của Khoa hiện nay:

Tiếng Việt: Khoa Việt Nam học (Viết tắt: VNH)

Tiếng Anh: Faculty of Vietnamese Studies (VNS)

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Liên hệ: Văn phòng Khoa: phòng C.001-C.002, ĐT: +84 28 38 225009 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://vns.edu.vn

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Quyền trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài: TS Trần Thị Mai Nhân
 • Phó trưởng khoaTS Nguyễn Hoàng Phương
 • Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1.      PGS.TS Lê Giang

Nguyên trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2.      TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguyên Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3.      TS Trần Thị Mai Nhân

Quyền trưởng Khoa Việt Nam học
Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài

Ủy viên

4.      TS Nguyễn Vân Phổ

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt - Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

5.      TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

6.      TS Đinh Thị Dung

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

 7.      TS Lê Thị Minh Hằng  Giảng viên chính Khoa Việt Nam học  Ủy viên
8.      TS Đào Mục Đích Giảng viên Khoa Việt Nam học Ủy viên

9.      TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10.   TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11.   TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

 

CHI ỦY

Chi bộ Khoa Việt Nam học và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Phó Bí thư: Đ/c Bùi Thị Duyên Hải

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

 • Chủ tịch: Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Phó Chủ tịch: Cô Võ Thị Tuyết Nga
 • Uỷ viên Ban chấp hành: Cô Lê Thị Mỹ Hà, Cô Nguyễn Thị Diễm Phương, Thầy Nguyễn Quốc Việt

 

CÁC BỘ MÔN

 1. Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

           Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Vân Phổ

 1. Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam

          Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Mai Nhân

 1. Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

          Trưởng bộ môn: TS. Huỳnh Đức Thiện

VĂN PHÒNG

 • Thư ký khoa: CN. Nguyễn Quốc Việt
 • Giáo vụ phụ trách Đại học (Chương trình VNH Quốc tế, Chương trình liên kết): ThS. Vũ Phương Ly
 • Giáo vụ phụ trách Đại học (Chương trình VNH Việt Nam, hệ Đào tạo từ xa): ThS. Nguyễn Văn Thành
 • Giáo vụ phụ trách Sau đại học: ThS. Võ Thị Tuyết Nga
 • Giáo vụ Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài: CN. Nguyễn Thị Minh Duy
 • Bộ phận ghi danh: CN. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Hồng Phương
 • Bộ phận Kế toán: CN. Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Phan Mỹ Phượng
 • Bộ phận kỹ thuật: KTV. Nguyễn Quang Duẩn, CN. Đặng Hoàng Duyên