KHOA VIỆT NAM HỌC NGÀY NAY

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tên chính thức của Khoa hiện nay:

Tiếng Việt: Khoa Việt Nam học (Viết tắt: VNH)

Tiếng Anh: Faculty of Vietnamese Studies (VNS)

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Liên hệ: Văn phòng Khoa: phòng A.019, ĐT: +84 28 38 225009 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://vns.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa:TS Lê Giang, Phụ trách chung, Công tác tổ chức, Tài chính, Nghiên cứu khoa học.
 • Phó trưởng khoa: TS Trần Thị Mai Nhân, Phụ trách công tác Đào tạo đại học, Giảng dạy tiếng Việt, Quản trị văn phòng.
 • Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học, Quan hệ quốc tế, Quản lý sinh viên, Đảm bảo chất lượng.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1.      PGS.TS Lê Giang

Trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2.      TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3.      TS Trần Thị Mai Nhân

Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Ủy viên

4.      PGS.TS Trần Thủy Vịnh

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Ủy viên

5.      TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

6.      TS Đinh Thị Dung

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

7.      TS Nguyễn Vân Phổ

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

8.      TS Nguyễn Thị Ngọc Hân

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

9.      TS Lê Thị Minh Hằng

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10.  TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11.  TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

12.  TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

13.  PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết

Cán bộ giảng dạy Khoa Việt Nam học

Ủy viên

 

CHI ỦY

Chi bộ Khoa Việt Nam học và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

 • Bí thư: Lê Giang
 • Phó Bí thư: Trần Thủy Vịnh
 • Chi uỷ viên: Phan Thái Bình

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

 • Chủ tịch: Phan Thanh Tâm
 • Phó Chủ tịch: Nguyễn Phan Mỹ Phượng
 • Uỷ viên Ban chấp hành: Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thị Diễm Phương, Võ Thị Tuyết Nga

 

CÁC BỘ MÔN

 1. Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Thủy Vịnh

 1. Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam

Trưởng bộ môn: TS Trần Thị Mai Nhân

 1. Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Trưởng bộ môn: TS Huỳnh Đức Thiện

VĂN PHÒNG

 • Giáo vụ phụ trách Đại học: Nguyễn Văn Thành
 • Giáo vụ phụ trách Sau đại học: Võ Thị Tuyết Nga
 • Giáo vụ phụ trách khóa học tiếng Việt ngắn hạn: Nguyễn Thị Minh Duy
 • Bộ phận ghi danh: Vũ Phương Ly, Nguyễn Hồng Phương
 • Bộ phận kế toán: Nguyễn Thị Phương Lý, Nguyễn Phan Mỹ Phượng, Lý Thị Ân Phước
 • Phụ trách kỳ thi Năng lực tiếng Việt: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
 • Chuyên viên kỹ thuật: Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Quốc Việt