Khoa Việt Nam học trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô, học viên, sinh viên:

Để đáp ứng nhu cầu tham dự kỳ thi Năng lực tiếng Việt, Khoa Việt Nam học sẽ tô chức thêm 01 kỳ thi vào ngày 21/12/2019.

Hạn chót đăng ký: 13/12/2019 Trân trọng.

PROFICIENCY TEST 1. Schedule 2019: