Tác giả: Nguyễn Cường

"Nhược điểm lớn nhất của người Việt Nam là lười biếng". Đó là điều mà tác giả Nguyễn Văn Huyên khẳng định trong tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1944 và vừa được tái bản gần đây.

Bên cạnh đó, xuyên suốt tác phẩm, ông còn chỉ ra một cách xác đáng những điểm hay và dở trong “cá tính dân tộc Việt Nam”.

Giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có thể nói là một trong những khúc quanh đầy nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam. Đất nước đánh mất chủ quyền vào tay thực dân xâm lược sau những tháng năm dài “bế quan tỏa cảng” và tụt hậu về mọi mặt.

Li gii thiu

Trong diễn trình chung của đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành Việt Nam học đã và đang không ngừng có những bước tiến mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu trong vào ngoài nước. Nghiên cứu Việt Nam học là một trong những cách giúp chúng ta phục hiện và kiến giải những giá trị phổ quát của dân tộc, đồng thời đặt chúng trong bối cảnh chung của khu vực và toàn cầu. Với hướng khai thác vừa chuyên sâu vừa đa dạng, ngành Việt Nam học gần đây đã đạt được những bước tiến đáng kể.