Sau mấy chục năm nghiên cứu, GS.Imai Akio mới cho ra mắt sách mới về Phan Bội Châu: "Phan Bội Châu - chí sĩ khai sáng mưu cầu độc lập dân tộc" (Yamakawa xuất bản, Tokyo, 2019). 

 

GS.Imai Akio 今井 昭夫 , sinh năm 1956, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Tokyo năm 1979, làm giảng viên trường này năm 1984. Được phong Giáo sư năm 2005. Ông là nhà nghiên cứu lịch sử, tư tưởng Việt Nam, nhưng cũng có nhiều công trình về văn học Việt Nam. Các sách đã xuất bản: Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam (tiếp theo) (dịch chung, 1987), Ngôn ngữ và văn hoá ASEAN (1997), Lịch sử Việt Nam (dịch chung, 2008), Để hiểu biết về Đông Nam Á (soạn chung, 2014) … 


Riêng về Phan Bội Châu, GS.Imai có 3 bài được nhiều người biết đến: (1) Nho giáo và chủ nghĩa dân chủ trong Phan Bội Châu (ファン・チュー・チンにおける 「民主主義」 と儒教 ), kỷ yếu Tập tham luận của trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo ngày 30 tháng 3 năm 1990, ; (2) Xung quanh “Chủ nghĩa xã hội” của Phan Bội Châu (『社会主義』 をめぐって), Tạp chí Đại học Ngoại ngữ Tokyo, số 45, 1992, p.237-250 ; (3) Tư tưởng cuả Phan Bội Châu trong thời kỳ giam lỏng ở Huế (フエ軟禁時代のファン・ボイ・チャウの思想), Tạp chí Đại học Ngoại ngữ Tokyo, số 54, 1997, p.61-72. 
Sách về Phan Bội Châu của ông lần này có rất nhiều tư liệu và nhận định mới mẻ.

MỤC LỤC

1.Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh 
2.Từ phong trào Cần vương đến hội Duy tân 
3.Ba phương diện của phong trào Đông du
4.Quang phục hội và Thế chiến thứ nhất 
5.Thời bị giam lỏng ở Huế