ThS. Phan Trần Công

Vấn đề của người học ngoại ngữ luôn là ngôn ngữ mình đang học có những chuẩn mực nào, những gì mình được học có phải là chuẩn mực không và “tiếng chuẩn” trong ngôn ngữ đó là gì? Khi bắt đầu tiếp cận một ngôn ngữ, người học luôn ý thức mình đang tiếp cận ngôn ngữ đó thông qua một giáo viên với những đặc trưng ngôn ngữ riêng biệt của cá nhân cũng như đặc trưng phương ngữ của giáo viên đó.

Phát âm theo phương ngữ Nam Bộ - những ưu điểm và hạn chế

T.S. Đào Mục Đích - GS. TS. Bae Yang Soo

  1. Đặt vấn đề

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay khi biên soạn giáo trình tiếng Việt cho nguời nuớc ngoài, việc cung cấp vốn từ ngữ cho nguời học trong các giáo trình này vẫn không có sự thống nhất và chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của các tác giả biên soạn sách,