Vừa qua Khoa Việt Nam học đã thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cho học viên Võ Châu Loan, thuộc khóa 2017 đợt 1 với đề tài “ Giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài theo phương pháp Callan”

Với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học, học viên đã thực hiện luận văn đúng thời hạn, và đây cũng là học viên đầu tiên của Khóa 2017 đã bảo vệ thành công luận văn. Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiên túc với những nhận xét mang tính khoa học từ phía Hội đồng, luận văn đã được thông qua với số điểm khá cao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn vì đề tài nghiên cứu chuyên sâu về việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, nhưng qua đó đã thấy được sự nỗ lực rất lớn từ học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, vì vậy học viên Võ Châu Loan đã xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.

Hình ảnh bảo vệ luận văn