Trong tháng 11 năm 2018, Khoa Việt Nam học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 5 học viên khóa 2014-2016, bao gồm:

Stt

Họ tên HV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ngày bảo vệ

 

 

1

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hoạt động văn hóa – xã hội tại Chùa Giác Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1981 đến nay

 

 

PGS.TS.Trần Hồng Liên

 

 

07/11/2018

 

 

2

 

Trương Mộng Loan

Đời sống văn hóa của cư dân Cù lao An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

 

TS.Lê Thị Ngọc Điệp

 

07/11/2018

 

 

3

 

 

Trần Thị Hồng Thoa

Du lịch tâm linh tại tỉnh Tây Ninh (nghiên cứu trường hợp khu du lịch Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh)

 

 

TS.Ngô Thanh Loan

 

 

09/11/2018

 

4

 

Nguyễn Quốc Trung

Đời sống văn hóa của cư dân làng chài truyền thống Lộ Diêu (Hoài Nhơn – Bình Định)

 

PGS.TS.Phan Thị Yến Tuyết

 

09/11/2018

 

5

 

 

Trần Minh Đức

Tín ngưỡng dân gian của cư dân đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận

 

TS.Trương Thị Thu Hằng

 

12/11/2018

 Dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ hướng dẫn khoa học, các học viên đã hoàn thành luận văn đúng thời hạn và bảo vệ thành công luận văn trước Hội đồng.

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn nhưng các học viên đã có sự nỗ lực rất cao trong quá trình học tập và nghiên cứu. Vì vậy, các luận văn đã được Hội đồng thông qua với số điểm khá cao, trong đó có hai học viên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Nguyễn Quốc Trung đã xuất sắc bảo vệ luận văn đạt trên 8 điểm. Tất cả những luận văn này đã đóng góp được những tài liệu mới cho nghiên cứu. Các học viên xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.