VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2001

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 01VNH06 Kim Jeon Suk Nam 12/8/1968 Hàn Quốc 2001 2005 Khá
2 01VNH07 Liao Nai Cheng Nam 10/25/1982 Đài Loan 2001 2005 TBK
3 202VNH01 PhRa Suraporn Sri Nam 9/24/1968 Thái Lan 2001 2005 TBK
4 01VNH03 Jang Seo Kyung Nữ 1/3/1983 Hàn Quốc 2001 2006 TBK

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2001

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn