VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2011

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 115VNH0014 Kim Han Wool nữ 3/2/1986 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
2 115VNH0016 Kambayashi Hiroal nam 12/20/1968 Nhật Bản 2011 2015 Giỏi
3 115VNH0024 Choi Jung Yun nữ 9/11/1992 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
4 115VNH0025 Taki Kenchihiro nam 1/28/1969 Nhật Bản 2011 2015 Giỏi
5 115VNH0030 Lee Sang A nữ 31/08/1992 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
6 115VNH0033 Shin Se Hee nữ 2/15/1993 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
7 115VNH0039 Kim Su Kyung nữ 9/9/1991 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
8 115VNH0040 Kim Sung Hoon nam 1/29/1989 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
9 115VNH0043 Lee Yang Ro nam 3/6/1987 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
10 115VNH0044 Choi Yoon Jung nữ 2/22/1993 Hàn Quốc 2011 2015 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2011

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn