VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Image Tọa đàm với Nhà tuyển dụng và Cựu học viên của Khoa Việt Nam học
Wednesday, 05 September 2018
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2018, Khoa Việt Nam học đã tổ chức buổi Tọa đàm với Nhà tuyển dụng (NTD) và Cựu học viên (CHV) của Khoa Việt Nam học (VNH) về việc lấy ý...

Read more...

Image Toạ đàm lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục bậc cử nhân ngành Việt Nam học
Monday, 29 July 2013
Ngày 28 tháng 06, Khoa VNH đã tổ chức toạ đàm lấy ý kiến của NTD và CSV của Khoa VNH về chương trình giáo dục bậc cử nhân ngành Việt Nam học. Đây là một hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần của Khoa để lấy ý kiến...

Read more...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp
Thursday, 21 March 2013
Danh sách sinh viên khoa Việt Nam học tốt nghiệp từ năm 2004 đến năm 2012
Kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên
Wednesday, 13 March 2013
Ban liên lạc CSV và NTD được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa CSV và NTD với Khoa Việt Nam học nói riêng và với Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc...

Read more...


Home Student & Alumni

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn