VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Lịch khai giảng lớp tiếng Việt Cơ sở Phú Mỹ Hưng 2014

  • PDF
Lịch khai giảng lớp tiếng Việt cơ sở Phú Mỹ Hưng 2014

Khoá

Tháng khai giảng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Học bù (nếu có)

Ngày nghỉ trong khoá

Ghi chú


Tháng 1

Không mở do nghỉ Tết
K36

Tháng 2

2/10/2014

3/7/2014
K37

Tháng 3

3/10/2014

4/4/2014
K38

Tháng 4

4/7/2014

5/8/2014

5/9/2014

30/4 - 04/05/2014


K39

Tháng 5

5/12/2014

6/6/2014
K40

Tháng 6

6/9/2014

7/4/2014
K41

Tháng 7

Không mở do nghỉ Hè
K42

Tháng 8

8/4/2014

8/29/2014
K43

Tháng 9

9/8/2014

10/3/2014
K44

Tháng 10

10/6/2014

10/31/2014
K45

Tháng 11

11/3/2014

12/1/2014


11/20/2013


K46

Tháng 12

12/8/2014

1/8/2014


25/12/2013; 31/12- 3/1/2014
Home Vietnamese courses Schedule Schedule and tuition Lịch khai giảng lớp tiếng Việt Cơ sở Phú Mỹ Hưng 2014

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn