VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Vietnamese Studies

Thời khoá biểu lớp Tin Học tháng 5/2015

  • PDF
**Thời gian học: từ ngày 25/05/2015 đến ngày 11/07/2015, các buổi chiều thứ 3-5-7


alt

Home Vietnamese studies Graduate Program Schedule Thời khoá biểu lớp Tin Học tháng 5/2015

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn