VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Vietnamese Studies

Online B.A Program

Khoa VNH đào tạo đào tạo bậc Đại học theo hình thức Elearning

  • PDF

Chương trình cử nhân Viet Nam học: với hình thức online, mọi độ tuổi đáp ứng được các điều kiện tuyển sinh đều có thể theo học

Read more...Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn