VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Vietnamese Studies

Twin program

  • PDF


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

NGÀNH VIỆT NAM HỌC

(Hệ chính quy liên kết giữa Trường Đại học KHXH –NV

và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan – Hàn Quốc)

1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỬ NHÂN KÉP GIỮA HAI TRƯỜNG:

Chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Trường Đại học KHXH–NV thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc được ký kết ngày 13/1/1997. Tiếp theo, ngày 25/1/2002, đại diện của Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan đã đến làm việc trực tiếp với Đại học Quốc gia  TP Hồ Chí Minh, tiến tới thỏa thuận về chương trình đào tạo chung và công nhận lẫn nhau các tín chỉ, văn bằng.

Chương trình đào tạo cử nhân kép này nhằm mục đích trao đổi sinh viên giữa hai trường, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa của ngôn ngữ mà họ theo học.

Khoa Việt Nam học được phân công đào tạo sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ PUSAN theo học ngành Việt Nam học. Mỗi năm, Khoa tiếp nhận một khóa  học từ 10 đến 15 sinh viên.

2. MỤC TIÊU, ĐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

2.1.  Mục tiêu đào tạo:

- Khoa Việt Nam học Trường Đại học KHXH-NV chuyên đào tạo sinh viên người nước ngoài có trình độ cử nhân về ngôn ngữ – tiếng Việt hiện đại, đồng thời nắm vững những kiến thức cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội Việt Nam.

- Khoa Tiếng Việt Trường Đại học Ngoại ngữ BUSAN chuyên đào tạo những chuyên gia công tác về khu vực Việt Nam. Những chuyên gia này, sau khi tốt nghiệp, với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt và được trang bị những kiến thức thực tiễn về văn hóa, xã hội, chính trị Việt Nam sẽ góp phần vào sự phát triển văn hóa, tăng cường giao lưu quốc tế.

- Cả hai trường đều có chung mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Việt Nam học sẽ là những người nắm vững tiếng Việt và có khả năng hiểu biết, vận dụng những kiến thức cơ bản đã được trang bị về đất nước, con người Việt Nam trong phạm vi công tác của mình.

- Sau khi đã tích lũy được từ 70 đvht trở lên tại Trường Đại học KHXH-NV, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và có thể làm việc ở các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội v.v..

- Ngoài ra, người có bằng cử nhân kép Tiếng Việt – Việt Nam học có thể làm công tác giảng dạy tiếng Việt, phiên dịch hoặc có định hướng theo đuổi con đường học vấn trên đại học: thạc sĩ, tiến sĩ Ngữ văn, Lịch sử, Kinh tế, Đông Phương học…

2.2. Đối tượng đào tạo:

Đối tượng đào tạo của chương trình này là những sinh viên ngành Tiếng Việt của Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan được tuyển chọn theo chương trình hợp tác trao đổi sinh viên giữa hai trường.

2.3. Điều kiện nhập học:

- Các sinh viên muốn theo học hệ này phải tích lũy đủ 70 đvht trong 4 học kỳ đầu của chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ PUSAN (Chương trình  do Bộ Giáo dục Hàn Quốc quy định. Xem chương trình kèm theo).

- Điều kiện đầu vào: Sinh viên phải biết tiếng Việt trình độ cơ sở (đã tích lũy khoảng 33 đvht tại Đại học Ngoại ngữ PUSAN) và các môn cơ bản, tổng cộng: 70 đvht.

3. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

3.1.  Cấu trúc chương trình:

3.1.1.  Học chế đào tạo:

Học ch́ áp dụng cho chương trình đào tạo Cử nhn ngành Vịt Nam học, ḥ Chính quy lin ḱt giữa Trường Đại học Khoa học Xã hợi và Nhn văn và Đại học Ngoại ngữ Pusan là học chế tín chỉ.

- Trường Đại học KHXH-NV công nhận số đơn vị học trình (đvht) đã tích lũy của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ PUSAN trước khi sinh viên được chọn sang học tại Việt Nam.

- Theo thỏa thuận của hai trường, sau khi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ  PUSAN tích lũy thêm 70 đvht tại Trường Đại học KHXH–NV (cho đủ số 140 đvht quy định) thì sẽ được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân.

- Về cơ bản, thời gian học tập của sinh viên tham dự theo chế độ cử nhân kép này là 4 học kỳ. Trong quá trình đào tạo, nếu sinh viên nào chưa tích lũy đủ số tín chỉ nói trên thì có thể gia hạn tối đa 2 học kỳ với sự đồng ý của cả hai trường.

3.1.2. Cấu trúc chương trình:

- Chương trình đào tạo bậc cử nhân kép tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH-NV gồm 70 tín chỉ, được chia làm 2 khối kiến thức:

+ Nhóm các môn học cơ sở v cơ bản, gồm các môn tiếng Việt cơ sở – thực hành tiếng (40 đvht) và các môn cơ bản (6 đvht):                        46 đvht

+ Nhóm các môn học chuyên ngành (gồm các môn học bắt buộc và các môn tự chọn):                                                                 24đvhtCopyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn