VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Lịch học dự kiến học kỳ II – năm học 2013-2014

  • PDF

LỊCH HỌC DỰ KIẾN

Học kỳ II – Năm học 2013-2014

Khoa: Việt Nam học                                  Ngành đào tạo: Việt Nam học               Mã ngành: 60.22.01.13

STT

TÊN MÔN HỌC

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN HỌC

SỐ HỌC VIÊN

SỐ TÍN CHỈ

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1.

Văn hóa các dân tộc ở VN

2012-2014 (1& 2)

17/02/2014 - 03/3/2014

(chiều thứ 2 + 6)

25

2

TS. Ngô Thị Phương Lan

2.

Phương pháp luận nghiên
cứu khoa học

2013-2015 (1&2)

17/02/2014 - 10/03/2014

(sáng thứ 2)

15

3

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

09/4/2014 – 14/5/2014

(chiều thứ 4)

TS. Nguyễn Đức Lộc

3.

Lịch sử ngoại giao VN

 

2013-2015 (1&2)

20/02/2014 - 27/3/2014

(chiều thứ 5)

15

2

PGS.TS.  Trần Thị Mai

4.

Quan hệ quốc tế các nước Đông Nam Á

2013-2015 (1&2)

21/3/2014 – 25/4/2014

(sáng thứ 6)

15

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

5.

Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt

2013-2015 (1&2)

02/5/2014 – 06/6/2014

(sáng thứ 6)

15

2

PGS. TS. Đinh Lê Thư

6.

Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam

2013-2015 (1&2)

05/5/2014 – 09/6/2014

(sáng thứ 2)

15

2

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

7.

Văn hóa các dân tộc ở Việt Nam

2013-2015 (1&2)

22/5/2014 – 26/6/2014

(sáng thứ 5)

15

2

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

8.

Văn học Việt Nam hiện đại

2013-2015 (1&2)

21/5/2014 - 25/6/2014

(sáng thứ 4)

15

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 Năm 2014


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn