VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học

  • PDF

Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học cho học viên Phạm Thị Tính.

-  Đề tài: Hoạt động kinh tế của làng nghề Bàu Trúc ở Ninh Thuận hiện nay.

- Thời gian: 9:00 sáng thứ bảy, ngày 01/3/2014.

- Phòng D301b

 


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn