VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Quy định về bài viết công bố trên website Trường

 • PDF


QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE TRƯỜNG

 1. Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài. Phần chính văn không nên quá 5000 từ.
 2. Toàn bộ nội dung (kể cả tiêu đề của các phần, mục, tiểu mục,…) sử dụng mã Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, mật độ chữ bình thường (character spacing ở chế độ normal), khoảng cách dòng (line spacing) 1.5 lines, lề trên 3.5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm.
 3. Số trang được đánh ở bên phải, phía dưới.
 4. Cuối tiêu đề bài viết bài cần chú thích cuối trang các thông tin về nguồn đăng tải bài viết (xem ví dụ mẫu bên dưới).
 5. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh bằng số Arập theo một trình tự thống nhất: 1., 1.1., 1.1.1, …; 2., 2.1., 2.2.1,…, và theo quy định sau:

- Tiêu đề của các mục 1, 2,… sử dụng kiểu chữ thường, đứng (regular), đậm (bold), cỡ chữ 13.

- Tiêu đề của nhóm tiểu mục (1.1, 1.2,) sử dụng kiểu chữ thường, đứng, đậm.

- Tiêu đề của nhóm tiểu mục (1.1.1, 1.1.2,…) sử dụng kiểu chữ thường, nghiêng, đậm.

- Tiêu đề của nhóm tiểu mục (1.1.1.1, 1.1.1.2,…) sử dụng kiểu chữ thường, nghiêng.

 1. Cách trình bày tài liệu tham khảo dựa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

-         Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Đức, Nhật, Nga, Pháp, Trung,...). Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài.

-         Trong từng khối ngôn ngữ, tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:

 • Tác giả nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt và xếp ở khối tiếng Việt).
 • Tác giả Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả.
 • Tài liệu có nhiều tác giả thì xếp theo tên (trong khối tiếng Việt) hoặc họ (trong khối tiếng nước ngoài) của tác giả đầu tiên. Tên các tác giả được liệt kê cách nhau bằng dấu phẩy.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

-         Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự sau:

 • Tài liệu là sách:

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Boulding K.E. (1955). Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

 • Tài liệu là một chương trong sách:

Họ và tên tác giả chương đó (Năm xuất bản). Tên chương, Tên sách, Tên tác giả quyển sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Số trang tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2010). Tài chính, Quản trị kinh doanh, Nguyễn Văn B, Nhà xuất bản Trẻ, Tp.HCM, 25-30.

 • Tài liệu là bài báo trong tạp chí:

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên bài báo, Tên tạp chí, Số quyển, (Số ấn bản), Số trang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2001). Đối tượng của khoa học vũ trụ trong thế kỷ XXI, Tạp chí Thiên văn, 27 (3), 26-30.

 • Tài liệu là luận văn, luận án:

Họ và tên tác giả (Năm bảo vệ). Tên luận văn hay luận án, Loại luận văn hay luận án, Tên trường đại học, Tên thành phố.

Ví dụ: Ngô Quang Y (2000). Nghiên cứu hiện tượng di dân vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990 - 2000, Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Hà Nội.

 • Tài liệu trích dẫn từ Internet:

Họ và tên tác giả. Tên bài, Cơ quan (nếu có), tháng năm tiếp cận, đường dẫn truy xuất.

Ví dụ: Nguyễn Văn A. Cơ sở dữ liệu Wipsglobal, 3/2010,

http://lib.hutech.edu.vn/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=4

 1. Xem ví dụ mẫu bên dưới:


PHÁT ÂM THEO PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ - NHỮNG ƯU ĐIỂM

VÀ HẠN CHẾ

Phan Trần Công*


1. Cơ sở lý thuyết (Tiêu đề của các mục 1, 2,… sử dụng kiểu chữ thường, đứng (Regular), đậm (Bold), cỡ chữ 13)

1.1. Ngôn ngữ và phương ngữ (Tiêu đề của nhóm tiểu mục 1.1, 1.2,… sử dụng kiểu chữ thường, đứng, đậm, cỡ chữ 13)

Đối với một người nói tiếng Việt, hay bất kỳ một người đang sử dụng một ngôn ngữ nào như ngôn ngữ thứ nhất, thì không phải là họ nói ngôn ngữ đó mà là đang hiện thực hóa ngôn ngữ đó thông qua phương ngữ mà mình đang sử dụng. Đối với giáo viên dạy tiếng cũng không có ngoại lệ.

Trên lý thuyết thì không có ngôn ngữ nào không có phương ngữ. Phương ngữ là một khái niệm ngôn ngữ học, trong đó mỗi phương ngữ được đặt trong thế đối lập giữa nó với phương ngữ khác và giữa nó với tiếng chuẩn……………

1.2. Vấn đề phương ngữ và tiếng chuẩn đối với tiếng Việt

2. Hệ thống ngữ âm trong phương ngữ Nam bộ

Từ phần này, chúng tôi dựa theo quan điểm phân chia tiếng Việt thành 3 vùng phương ngữ để so sánh các vùng phương ngữ khác ngoài phương ngữ Nam bộ. …

2.1. Phụ âm đầu trong PNN

2.2. Âm đệm trong PNN

2.2.1. Âm đệm kết hợp với âm đầu (âm trước nó): (Tiêu đề của nhóm tiểu mục (1.1.1, 1.1.2,…; 2.2.1, 2.2.2, …) sử dụng kiểu chữ thường, nghiêng, đậm).

2.3. Vần (nguyên âm + âm cuối)

2.3.1. Đặc điểm của nguyên âm tiếng Việt

4. Kết luận


TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Hoàng Thị Châu (2004). Phương ngữ học tiếng Việt, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 2. Phan Trần Công, Trần Thị Tâm, Chu Thị Quỳnh Giao (2010). Luyện phát âm đối với nguyên âm tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc. Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học và tiếng Việt – các hướng tiếp cận, 54-68, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
 3. Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) (2008). Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 1, Nxb ĐH Quốc gia TP. HCM, TP. HCM.
 4. Đoàn Thiện Thuật (2003). Ngữ âm tiếng Việt, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội.
 5. Đinh Lê Thư, Nguyễn Văn Huệ (1998). Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.* GV, Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn