VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên 2014

  • PDF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO


V/v tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên 2014

Kính gửi Quý thầy cô và các bạn sinh viên Khoa Việt Nam học,

Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên 2014 vào ngày 21/4/2014. Đây là một hoạt động thường niên của Trường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể bắt tay vào việc giải quyết những vấn đề lý thuyết và thực tiễn của chuyên ngành được đào tạo ngay từ khi đang học.

Để việc tổ chức hội thảo được tốt đẹp, xin quý Thầy Cô phản biện và hướng dẫn vui lòng gửi bản nhận xét cho ThS. Nguyễn Văn Thành dưới dạng văn bản hoặc file mềm (qua email 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다. ), chậm nhất là ngày 11/4/ 2014.

Riêng đối với nhóm sinh viên thực hiện đề tài, các bạn cần chuẩn bị trước PowerPoint để trình bày khoảng 10 phút trong buổi hội thảo.

 Trân trọng.


 KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Thủy Vịnh

Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn