VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Lịch hoạt động Khoa học công nghệ Khoa Việt Nam học (năm học 2013-2014)

  • PDF

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA VIỆT NAM HỌC (Năm học 2013-2014)


Stt

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1. 

Xuất bản – In ấn

1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên đề Việt Nam học - ĐHQG-HCM, tập 16 - số X3/2013,

2. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống – Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, số 12 (218) 2013

3. Tuyển tập Việt Nam học – Nxb ĐHQG-HCM, 201307/2013 - 11/2013


08/2013 - 12/2013


09/2013 -12/2013


2.

Lễ phát thưởng sinh viên NCKH 2012-2013

27/09/2013


3.

Đề tài GV nghiệm thu trong năm 2013

- 4 đề tài cấp Trường: 3 đề tài nghiệm thu đúng hạn, 1 hoàn trả kinh phí

- 1 đề tài cấp ĐHQG: nghiệm thu đúng hạn

10/2013


4.

Phòng thực nghiệm Ngữ âm học

Đẩy mạnh hoạt động của Phòng: dạy phát âm tiếng Việt, nghiên cứu ngữ âm các ngôn ngữ dân tộc, ngữ âm học bệnh học; phục vụ cho công tác NC đề tài ĐHQG-HCM 2015


Từ 09/20135.

Cập nhật các bài viết trên website Khoa

Từ 01/2014


6.

Đề tài và Hội thảo KH SV (đề tài năm 2013- 2014)
1. Đề tài cấp Trường: 3 ĐT

- GV hướng dẫn nhắc nhở SV nộp đề tài đúng hạn (hạn chót: 20/03/ 2013).
2. Đề tài cấp Khoa: 8 ĐT (dự kiến)

- GV hướng dẫn 8 nhóm SV đi thực tế ở Ninh Thuận phát triển Báo cáo thực tập thành Đề tài NCKH cấp Khoa năm 2013- 2014 (từ tháng 01/2013)

- GV hướng dẫn nhắc nhở SV nộp đề tài đúng hạn (hạn chót: 20/03/ 2013)
3. Hội thảo

- Gửi đề tài cho GV phản biện (22/03/ 2013)

- GV phản biện gửi nhận xét đánh giá (02/04/ 2013)

- Tổ chức Hội thảo (19/04/2013)


01/2014 - 04/20147.

Hội thảo KH liên khoa 2014 (phối hợp với Khoa VNH & tiếng Việt- ĐHKHXH&NV- ĐHQG Hà Nội)

Chủ đề: Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt: những vấn đề lý thuyết và thực tiễn)

Thành phần tham gia: GV Khoa và HV cao học chuyên ngành VNH

- Thông báo: 15/02/2013

- Hạn chót nộp bài: 01/07/2013

- Tổ chức Hội thảo liên khoa (dự kiến vào đầu tháng 8/2014 tại Quảng Bình)


02/2013 - 08/2013


8.

Triển khai đăng ký đề tài NCKH SV cấp trường năm học 2014- 2015

- Các Trưởng Bộ môn đề nghị một số đề tài cho SV  (hạn chót: 27/02);  rà soát nhóm SV thực hiện đề tài, có thể phối hợp với giáo vụ Khoa để tuyển chọn các SV có thành tích học tập tốt, có khả năng NC  (08/03/ 2014)

- Các Trưởng bộ môn phân công GV hướng dẫn cho SV (09/03- 15/03/2014)

- GV hướng dẫn SV hoàn thành đề cương ĐT NCKH (hạn chót: 16/03/2014 - 01/04/2014)

- SV gửi đề cương cho giáo vụ Khoa (01/04/ 2014)

- Khoa tổ chức xét duyệt đề tài (05/04/ 2014)

- Giáo vụ Khoa gửi đề cương và biên bản xét duyệt cho Phòng QLKH–DA (07/4/2014)


02/2013 - 04/2013


9.

Triển khai đăng ký đề tài NCKH các cấp 2015 cho GV

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: 26/02/2014

(Khoa dự kiến đăng ký ít nhất 1 đề tài cấp ĐHQG-HCM)

26/02/2014


10.

Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu (ngữ âm học thực nghiệm giai đoạn 2)

05/03/2014In Tạp chí Khoa học Xã hội – Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ  (hoặc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM) số chuyên đề Việt Nam học

- Thông báo: 01/04/2014

- Hạn chót nộp bài: 31/06/2014

- Tuyển chọn và thẩm định: 01/07 - 01/08/2014

- In ấn: 09/2014


04/ 2014 - 09/2014


11.

Workshop GV

04-06/ 07/ 2014

12.

Báo cáo chuyên đề (từ 2 - 3 báo cáo)

Các tháng trong năm

13.

Xét giải thưởng “Việt Nam học” cho SV nước ngoài

08/2014


14.

Lễ phát thưởng sinh viên NCKH 2013-2014

26/09/2014 (dự kiến)


15.

In kỷ yếu Hội thảo KH liên khoa 2014

- Hạn chót nộp bài (sau khi chỉnh sửa): 01/09/2013

- Tuyển chọn và biên tập bài: 01/09-15/09/2014

- In ấn: 11/2014

09/2014 - 11/2014Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn