VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Cần tình nguyện viên là sinh viên (ưu tiên sinh viên biết tiếng Hàn)

  • PDF

Trong khoảng thời gian từ 15/5/2014 đến 11/8/2014 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 5, Khoa Việt Nam học có tổ chức các lớp tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho 19 học viên của KOTRA từ Hàn Quốc sang. Đây là nhóm công nhân – cán bộ kĩ thuật người Hàn Quốc sẽ làm việc tại các công ty của Hàn Quốc tại TP. HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Để giúp cho các học viên nhanh chóng hội nhập và tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trong thời gian học tại Trường, Khoa VNH rất mong  nhận được sự giúp đỡ của khoảng 4 tình nguyện viên là sinh viên, từ 15:30-16:40, trong suốt thời gian đã nêu trên để giao lưu với các học viên. Sinh viên biết tiếng Hàn là tốt nhất vì các bạn sẽ có điều kiện thực tập về tiếng Hàn.

Sinh viên của Trường  ĐHKHXH&NV có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Minh Duy, Văn phòng Khoa VNH,

ĐT: 38225009

Email: 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn