VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế về du lịch

  • PDF

THƯ MỜI

(viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế về du lịch)

Kính gởi: Quý thầy cô giáo

Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế du lịch do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille 3 (Pháp) đồng tổ chức, trân trọng kính mời quý thầy cô viết bài tham luận với chủ đề “Toàn cầu hóa và địa phương hóa Du lịch”.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 02 ngày 06/3/2015 và 07/3/2015, tại Hội trường cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

- Địa chỉ: 53/1 Đường Phan Văn Hớn, Khu Phố 5, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM.

Bài viết tham dự Hội thảo tối thiểu là 03 trang giấy A4, tối đa là 06 trang giấy A4, font Unicode. Phần đầu mỗi bài viết có tóm tắt bằng tiếng Việt đối với bài viết báng tiếng Anh và tóm tắt bằng tiếng Anh đối với bài viết bằng tiếng Việt. Các bài viết được chọn báo cáo trong Hội thảo sẽ được Ban tổ chức thông báo vào tháng 01/2015.

- Thời hạn nhận bài viết: từ 01/11/2014

- Người liên hệ: Nguyễn Trương Ngọc Thịnh

- Số điện thoại: 0934 976 813

- Email: 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

Ban tổ chức Hội thảo rất ming nhận được sự cộng tác của quý vị

Trân trọng kính chào!

Ban tổ chức Hội thảo

Xin vui lòng xem Kế hoạch tổ chức Hội thảo tại đây


Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn