VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Schedule and tuition

Course opening date for year 2018 Evening

  • PDF

Course opening date for year 2018 Evening

Tuition fee for private class

  • PDF

더 읽기...

Course opening date for year 2016 - Evening

  • PDF

Course opening date for year 2016 - Evening

더 읽기...

Course opening date for year 2016 daytime-Regular

  • PDF

Course opening date for year 2016 daytime-Regular

더 읽기...

Course opening date for year 2016A Intensive

  • PDF

Course opening date for year 2016A Intensive

더 읽기...

Course opening date for year 2017 Daytime-Regular

  • PDF

Course opening date for year 2017 Daytime-Regular

더 읽기...

Course opening date for year 2017 Evening

  • PDF

Course opening date for year 2017 Evening

더 읽기...

Course opening date for year 2017A Intensive

  • PDF

Course opening date for year 2017A Intensive

더 읽기...

Bảng giá học phí

  • PDF

Dành cho học viên đăng ký lớp đặt riêng (áp dụng từ tháng 09/2015 đến tháng 08/2016)

더 읽기...

« 시작이전12다음 »

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn