VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Vietnamese Studies

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2018
수요일, 11 4월 2018
Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả những học viên ngườinước ngoài có nguyện vọng...

더 읽기...

Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
목요일, 01 2월 2018
Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển sinh ngành Việt Nam học, mã ngành: 52.22.01.06
목요일, 25 1월 2018
1). CHÍNH QUY, DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI           Hình thức: Xét tuyển.           Điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ tiếng Việt tối thiểu...

더 읽기...

Về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo
목요일, 25 1월 2018
Về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo
Chương trình đào tạo cử nhân - áp dụng từ khóa 2017
목요일, 07 12월 2017
Chương trình đào tạo cử nhân - áp dụng từ khóa 2017
Twin program
일요일, 06 1월 2013
Chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Trường Đại học KHXH–NV thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc được ký kết ngày 13/1/1997. Tiếp theo, ngày 25/1/2002, đại...

더 읽기...

3 +1 Program
일요일, 06 1월 2013
Dựa trên tinh thần hợp tác đào tạo, Trường Đại học Chungwoon (viết tắt là CWU) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là USSH) cùng cộng tác thực hiện chương trình giáo...

더 읽기...


Home Vietnamese studies

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn