VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Vietnamese Studies

Thư mời tham dự buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

  • PDF

 

Xin chào các anh chị học viên cao học,

Xin mời các anh chị đến tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của anh Trần Thanh Linh, đề tài:

Đối chiếu phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt và tiếng Anh dưới góc độ dạy tiếng.

- Thời gian: 14:30 thứ sáu, ngày 26/4/2013

- Phòng D201, trường ĐH KHXH&VN

Giáo vụ

Quỳnh Giao


Home Vietnamese studies Graduate Program Announcements Thư mời tham dự buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn