Thư mời tham dự buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

월요일, 22 4월 2013
카테고리: Announcements

 

Xin chào các anh chị học viên cao học,

Xin mời các anh chị đến tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của anh Trần Thanh Linh, đề tài:

Đối chiếu phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt và tiếng Anh dưới góc độ dạy tiếng.

- Thời gian: 14:30 thứ sáu, ngày 26/4/2013

- Phòng D201, trường ĐH KHXH&VN

Giáo vụ

Quỳnh Giao