VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Vietnamese Studies

Schedule

Thời khoá biểu lớp Tin Học tháng 5/2015

  • PDF
**Thời gian học: từ ngày 25/05/2015 đến ngày 11/07/2015, các buổi chiều thứ 3-5-7

더 읽기...

Thời khoá biểu lớp Triết tháng 5/2015

  • PDF

**Thời gian học: từ ngày 02/06/2015 đến ngày 18/07/2015, các buổi sáng thứ 3-5-7

더 읽기...


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn