VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
베트남학 학사과정은
AUN - QA 수준 통과

Vietnamese Studies

B.A Program

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2018

  • PDF

Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả những học viên người
nước ngoài có nguyện vọng xét tuyển vào học đại học ngành Việt Nam học năm 2018.

더 읽기...

Tuyển sinh ngành Việt Nam học, mã ngành: 52.22.01.06

  • PDF

1). CHÍNH QUY, DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

          Hình thức: Xét tuyển.

          Điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ tiếng Việt tối thiểu bậc 2 (A2) theo Chuẩn Năng lực tiếng Việt của Bộ GD&ĐT.

          Chương trình: 120 tín chỉ (3 năm)

    2). ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG (ONLINE), DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

        Hình thức: Xét tuyển

Điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ thông; có máy tính; Nếu là người nước ngoài: có trình độ tiếng Việt tối thiểu bậc 3/6 (B1).               

Chương trình: 120 tín chỉ (3,5 năm)

        Với thí sinh nước ngoài: Kỳ thi Năng lực tiếng Việt được tổ chức tại Trường ĐHKHXH&NV mỗi hai tháng. Riêng các tháng 4, 5, 6 được tổchức hàng tháng.

Mua hồ sơ và gặp tư vấn học tập tại Khoa Việt Nam học, Phòng A019, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM; Điện thoại (+84) 238225009;

Email:  이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다. ; website: www.vns.edu.vn

« 시작이전123다음 »


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn