VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2000

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 00VNH03 Roh Ji Eun Nữ 5/19/1980 Hàn Quốc 2000 2004 Khá
2 00VNH04 Kim Dong Hwan Nam 8/7/1973 Hàn Quốc 2000 2004 TBK
3 00VNH07 Cho Hyun Joo Nữ 12/16/1981 Hàn Quốc 2000 2004 TBK
4 00VNH09 Song Hae Won Nữ 12/27/1980 Hàn Quốc 2000 2004 Khá
5 00VNH14 Lee Jung Hoon Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TBK
6 00VNH15 Choi Jin Hyuk Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TBK
7 00VNH16 Jung Soo Yong Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TB
8 00N7102 Shim Hyo Sun Nữ   Hàn Quốc 2000 2005 TBK
9 00VNH11 Roh Dong Wuk Nam 6/23/1982 Hàn Quốc 2000 2006 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2000

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn