VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2003

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

03VNH02 Kim Hyung Sik Nam 2/3/1974 Hàn Quốc 2003 2007 Khá
2 03VNH03 Park Jun O Nam 10/25/1979 Hàn Quốc 2003 2007 TBK
03VNH06 Yun Hyun Wuk Nam 2/16/1979 Hàn Quốc 2003 2007 Khá
03VNH16 Kang Young Mi Nữ 11/21/1987 Hàn Quốc 2003 2007 Giỏi
371364 Choi Jin Kun Nam 2/16/1979 Hàn Quốc 2003 2007 TBK
6 03VNH09 Jung Tai In Nam 11/12/1979 Hàn Quốc 2003 2008 TBK
03VNH10 Kang Ji Hwa Nữ 11/3/1977 Hàn Quốc 2003 2008 TBK
03VNH14 Kang Young Dae Nam 1/2/1986 Hàn Quốc 2003 2009 Khá
03VNH01 Kim Young Suk Nữ 2/3/1974 Hàn Quốc 2003 2009 Khá
10  03VNH04 Jang Dong Hoon Nam 4/27/1984 Hàn Quốc 2003 2010 TBK
11  03VNH08 Cho Young San Nam 2/24/1982 Hàn Quốc 2003 2010 Khá
 12 03VNH17 Kim Dae Woo Nam 11/9/1984 Hàn Quốc 2003 2010 Giỏi

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2003

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn