VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2004

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 04YS001 Shin Dong Ju Nam   Hàn Quốc 2004 2007 TBK
 2 04YS003 Kang Ho Sung Nam   Hàn Quốc 2004 2007 TBK
 3 04VNH03 Song Jae Hee Nữ 11/26/1984 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 4 04VNH04 Lim Min Hee Nữ 10/1/1985 Hàn Quốc 2004 2008 TBK
 5 04VNH15 Bae Kyoung Soo Nam 2/27/1986 Hàn Quốc 2004 2008 TBK
 6 04VNH16 Kim Sang Sug Nữ 2/2/1974 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 7 04VNH18 Jung Mi Hwa Nữ 1/6/1976 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 8 04VNH02 Yang Hyeon Guk Nam 3/9/1986 Hàn Quốc 2004 2009 TBK
 9 04VNH09 Hong Bo Min Nữ 8/28/1984 Hàn Quốc 2004 2009 TBK
 10 04YS004 Kim Dea Hun Nam 10/16/1979 Hàn Quốc 2004 2009 TB
 11 05VNH09 Lee Chul Key Nam 3/7/1986 Han Quoc 2004 2011 Kha

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2004

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn