VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2005

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

05VNH03 Ha Jung Ho Nam 1/11/1980 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
2 05VNH08 Choi Hyo Ju Nữ 6/11/1985 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
05VNH11 Cho Sung Min Nam 4/26/1982 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
05VNH12 Kang Yoo Min Nữ 8/17/1986 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
5 05VNH14 Yoo Jin Oh Nam 1/10/1982 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
6 05VNH15 Kim Kyung Su Nam 1/11/1981 Hàn Quốc 2005 2009 TBK
7 05VNH16 Hong Sung Yun Nữ 1/14/1977 Hàn Quốc 2005 2009 Giỏi
8 05VNH20 Lee Dong Gun Nam 11/27/1984 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
9 05VNH22 Kim Sang Hyun Nam 1/23/1983 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
10  05VNH02 Kim Young Hee Nữ 11/24/1986 Hàn Quốc 2005 2010 Khá
11 05VNH13 Jang Mi Na Nữ 7/1/1971 Hàn Quốc 2005 2010 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2005

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn