VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2006

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

06VNH03 Oh Sun Hee Nữ 3/6/1970 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 2 06VNH07 Kim Jeong Hyun Nam 7/1/1987 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 3 06VNH09 Lee Sang Hyup Nam 10/2/1983 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
4 06VNH11 Lee Hyo Jin Nữ 1/8/1987 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 5 06VNH14 Kim Suk Kyum Nam 5/9/1982 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 6 06VNH16 Takano Masayoshi Nam 11/29/1986 Nhật Bản 2006 2010 Giỏi
 7 06VNH17 Kim Eun Me Nữ 3/1/1969 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 8 06VNH18 Lee Hyung Min Nam 4/13/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 9 06VNH19 Noh Han Na Nữ 11/16/1985 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
10 06VNH21 Park Young Sook Nữ 5/20/1962 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
11 06VNH24 Kang In Won Nam 1/22/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
12 06VNH25 Lee Sang Woo Nam 12/12/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
13 06VNH31 Jung Se Young Nam   Hàn Quốc 2006 2010 TBK
14 06VNH32 Kang Seon A Nữ   Hàn Quốc 2006 2010 Khá
15 04VNH06 Bark Jong Hyeon Nam 5/7/1983 Hàn Quốc 2006 2011 TBK
16  06VNH12 Kim Bo Kwang nam 10/19/1987 Hàn Quốc 2006 2012 Khá
17  06VNH13 Kang Yong Kyu nam 10/22/1987 Hàn Quốc 2006 2012 Giỏi
18 06VNH22 Kim Ji Sun Nữ   Hàn Quốc 2006 2012 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2006

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn