VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2007

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 07VNH14 Park Da Jung Nữ 3/1/1987 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 2 07VNH16 Lee Dae Sung Nam 6/3/1981 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 3 07VNH19 Cho Dong Hyuk Nam 6/19/1984 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 4 07VNH26 Hwang Hyun Mee Nữ 1/22/1975 Hàn Quốc 2007 2011 Xuat sac
 5 07VNH27 Park Jae Kwan Nam 1/22/1985 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 6 07VNH30 Cha Ji Hoon Nam 8/1/1981 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 7 07VNH31 Lee Ji Hoon Nam 5/1/1973 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 8 07VNH32 Choi Jin Sung Nam 11/18/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 9 07VNH34 Lim Jun Ho Nam 3/12/1983 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 10 07VNH37 Park Ki Young Nam 2/19/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 11 07VNH39 Eo Kwang Min Nam 3/6/1981 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 12 07VNH48 Han Song Yi Nữ 6/7/1984 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 13 07VNH50 Jung Sung Gil Nam 12/20/1982 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 14 07VNH51 Chang Yong Jun Nam 9/20/1988 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 15 07VNH55 Son Eun Hwa Nữ 4/12/1988 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 16 07VNH57 Lim Jeang Ho Nam 1/25/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 17 07VNH40 Yoo Lee Ra Nữ 10/25/1985 Hàn Quốc 2007 2012 Khá
 18 07VNH49 Oh Soon Hwan nam 5/23/1984 Hàn Quốc 2007 2012 Giỏi
 19 07VNH17 Park Dae Yong nam 12/9/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Giỏi
 20 07VNH21 Park Gii Hyung nam 8/6/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 21 07VNH23 Lee Gyeong Ju nam 11/30/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Giỏi
 22 07VNH43 Yu Sang Keun nam 1/2/1989 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 23 07VNH44 Kim Se Hun nam 7/29/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 24 07VNH45 Kim Se Jong nam 11/4/1986 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 25 07VNH13 Kang Chung Weon nam 29/01/1989 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
 26 07VNH25 Kwon Ho Jin nam 7/4/1988 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
 27 07VNH46 Hong Seon Ho nam 11/3/1989 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
28 07VNH20 Hong Eun Ki nam 11/24/1987 Hàn Quốc 2007 2015 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2007

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn