VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2009

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

195VNH0004 Kim Geon Guk nam 5/29/1983 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
 2 095VNH0008 Hung Chi Hang nam 6/24/1987 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
 3 D95VNH0012 Park Jin Ho nam 4/8/1986 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
4 195VNH001: Lee Jae Ho nam 7/22/1987 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
 5 )95VNH001i Yoon Seung Hwan nam 5/15/1986 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
 6 195VNH001' Lee Yong Jae nam 9/10/1987 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
 7 095VNH0018 Jang Sang Jae nam 2/22/1989 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
 8 195VNH002: Jang Sang Jin nam 2/24/1983 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
 9 195VNH0023 Han Sung Ju nam 2/17/1988 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
10 195VNH002' Kato Kenji nam 9/16/1986 Nhật Bản 2009 2013 Giỏi
11 195VNH0031 Hwang Kyong Lim nữ 7/30/1972 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
12 095VNH0032 Seo Su Min nữ 2/12/2019 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
13  195VNH0036 Moon Hara nữ 6/9/1989 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
14  195VNH003Ỉ Kim Hyoun Seok nam 4/16/1983 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
15  095VNH0039 Cho Chong Seok nam 8/31/1985 Hàn Quốc 2009 2013 Khá
16  195VNH0051 Yang Mi Yeong nữ 4/7/1990 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
17  095VNH0051 Lee Ji Young nữ 4/12/1990 Hàn Quốc 2009 2013 Giỏi
18  095VNH0054 Kittiworawuthi Por nữ 4/12/1985 Thái Lan 2009 2013 Giỏi
19  195VNH000: Kim Young Gi nam 03/06/1972 Hàn Quốc 2009 2014 Xuất sắc
20  095VNH0024 Heo Soo Jung nam 7/29/1990 Hàn Quốc 2009 2014 Khá
21  195VNH0046 Kim Hyo Sung nam 12/8/1986 Hàn Quốc 2009 2014 TBK
22  095VNH0022 Kim Hyung Joo nam 9/27/1990 Hàn Quốc 2009 2015 Khá
23  095VNH0029 Kim Joong Kyu nam 23/08/78 Hàn Quốc 2009 2015 Khá
24  095VNH0031 Moon Sung Min nam 1/28/1991 Hàn Quốc 2009 2015 Khá
25 195VNH0041 Lee Ho Seok nam 4/6/1990 Hàn Quốc 2009 2015 Giỏi
26 095VNH0041 Kim Jeong Seok nam 2/26/1991 Hàn Quốc 2009 2015 Khá

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2009

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn