VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế 2016- GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TUIỄN
09.03.2016
Kỷ yếu hội thảo quốc tế - GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TUIỄN
Kỷ yếu hội thảo khoa học - GIẢNG DẠY NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
07.03.2016
Kỷ yếu hội thảo khoa học - GIẢNG DẠY NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
Các bài báo khoa học
11.03.2013
Bài viết của giảng viên Khoa Việt Nam học đã được công bố ở kỷ yếu hội thảo, tạp chí chuyên ngành. Stt Tác giả Bài báo Nguồn 1. Võ Thị Ngọc Ân Hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh - ứng dụng vào dạy...

Подробнее...

USSH Scientific Conference – Division of Faculty of Vietnamese Studies
03.01.2013
On December 8th, 2012, USSH Scientific Conference for Young Staff, graduate students – Division of Faculty of Vietnamese Studies - was held at Faculty of Vietnamese Studies.

Подробнее...

Faculty of Vietnamese Studies held “Teaching Vietnamese Studies and Vietnamese Language” scientific seminar
03.01.2013
On June 16, 2012, teaching staff’s scientific seminar on “Methods and Content of teaching Viet Nam studies and Vietnamese” was held successfully at Faculty of Vietnamese Studies

Подробнее...

An interesting talk on the word "TAM" in the tale of Kieu by Proffesor Quyen Di at Faculty of Vietnamese studies
03.01.2013
On July 26, 2011 at Faculty of Vietnamese Studies, Prof Quyen Di Chuc Bui (CSU- Long Beach, USA) gave a very interesting talk on the word “Tam” in Truyen Kieu

Подробнее...

Faculty of Vietnamese Study held a students’ scientific conference, school year 2010-2011
03.01.2013
On May 21, 2011, Faculty of Vietnamese Study (VNS) held a scientific conference for students. The workshop attracted lecturers and students from first year to fourth year, as well as graduate students to participate.

Подробнее...

International workshop on Vietnamese teaching and research
03.01.2013
  From the 26th to 28th of February, 2011, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City in cooperation with International Association of Teaching Vietnamese held an international workshop “Vietnamese Teaching and Research workshop - The first...

Подробнее...


Home Researches

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn