VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Vietnamese Studies

Online B.A Program

Khoa VNH đào tạo đào tạo bậc Đại học theo hình thức Elearning

  • PDF

Chương trình cử nhân Viet Nam học: với hình thức online, mọi độ tuổi đáp ứng được các điều kiện tuyển sinh đều có thể theo học

Подробнее...


Home Vietnamese studies Undergraduate Program B.A In Online Vietnamese Studies

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn