VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Vietnamese Studies

Course Exam Results

Tuyển sinh đại học ngành Việt Nam Học 2015

  • PDF
TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

- Tên chương trình: Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Việt Nam học

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Mã ngành đào tạo: 52.22.01.06

 

 

- Trưởng nhóm dự án: PGS.TS. Lê Khắc Cường

Подробнее...

Program for bechelor of Vietnamese studies

  • PDF

The Faculty of Vietnamese Studies offers a Bachelor of Vietnamese Studies. The objectives of this program are:

Подробнее...Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn