VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Thông báo

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
 
#. Tiêu đề của danh mục
141 Seminar định kỳ cho học viên cao học chuyên ngành Việt Nam học khóa 7
142 Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Việt Nam học
143 Thông báo tăng học phí lớp riêng và lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt từ tháng 9 năm 2013
144 Quy định chế độ chi hỗ trợ thù lao cho giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học
145 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
146 Hội đọc sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
147 Thông tin về Hội thảo Khoa học Sinh viên Khoa Việt Nam học năm 2013
148 Chuyến du lịch làng nghề: "Một thoáng Việt Nam"
149 Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
150 Thông báo về việc đăng ký thi lại Chứng chỉ tiếng Việt A- B- C (đợt thi ngày 02/02/2013)
151 Quy định về việc tổ chức thi lại lần hai cho sinh viên không thi đạt các môn kỹ năng tiếng Việt
152 Thông báo về việc họp công bố khoa học
153 Thông báo về việc đăng ký xuất bản giáo trình
154 Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia :“Văn hóa - sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”
155 Thông báo buổi sinh hoạt chuyên đề về ngôn ngữ học
156 Thành lập Ban Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
157 Thông báo về buổi báo cáo chuyên đề
158 Dời ngày thi chứng chỉ A, B, C tiếng Việt tháng 10 / 2012
159 Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt: "Những thay đổi và thách thức trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt"
« Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối »

Home

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn