VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đào tạo Việt Nam học

Chương trình Đại học
Chương trình Đại học
Chương trình
Lịch học
Chương trình 2 + 2
Chương trình
Lịch học
Chương trình 3 + 1
Chương trình
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thực tế
Chương trình Đại học trực tuyến
Chương trình
Lịch học
Phiếu khảo sát môn học
Chương trình Sau Đại học
Chương trình Thạc sĩ Việt Nam học
Các khóa Cao học
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thông báo
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Chương trình Văn hóa
Chương trình
Chương trình Tiến sĩ
Phiếu khảo sát
Biểu mẫu
Hướng dẫn

Chương trình 3 + 1

  • PDF.

Chương trình liên kết đào tạo (3+1)

giữa

Trường Đại học Chungwoon

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia TP.HCM

Dựa trên tinh thần hợp tác đào tạo, Trường Đại học Chungwoon (viết tắt là CWU) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là USSH) cùng cộng tác thực hiện chương trình giáo dục :3 +1 như sau:

1. Khái quát về chương trình giáo dục chung :3 +1

USSH đồng ý cho sinh viên CWU tham gia học tiếng Việt và các môn học liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam. Chương trình sẽ được tiến hành trong một năm, gồm 2 học kỳ.

Mỗi học kỳ kéo dài 15 tuần và số giờ lên lớp là 20 giờ một tuần. Mỗi học kỳ có 18 tín chỉ (tổng số 36 tín chỉ 1 năm). Nội dung bài giảng được quyết định dựa vào bản danh mục các môn học do CWU đề nghị. Học kỳ I bắt đầu vào tháng 3, học kỳ II bắt đầu vào tháng 9, tuần cuối cùng của mỗi học kỳ sẽ chuẩn bị và tổ chức thi.

CWU sẽ gửi đến USSH danh sách sinh viên 1 tháng trước khi học kỳ bắt đầu. USSH chịu trách nhiệm giới thiệu nơi ở cũng như làm các thủ tục xin cấp visa hợp pháp cho sinh viên trong thời gian sinh viên lưu trú tại Việt Nam.

Sinh viên sẽ được trường CWU công nhận thành tích và điểm các môn học tại USSH.

2. Phương thức giáo dục và các môn học

2.1. Số sinh viên trong lớp được giới hạn từ 5 đến 15 sinh viên.

2.2. Giảng viên phải có bằng thạc sĩ trở lên.

2.3. Dưới đây là danh sách các môn học:

ü Học kỳ I:

- Hội thoại tiếng Việt thực hành 1: 3 tín chỉ, 4 giờ/1 tuần.

- Luyện kỹ năng nghe - hiểu tiếng Việt 1: 3 tín chỉ, 4 giờ/1 tuần.

- Luyện viết và thực hành ngữ pháp tiếng Việt 1: 3 tín chỉ, 3 giờ/ tuần.

- Kinh tế Việt Nam: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

- Lịch sử và xã hội Việt Nam: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

- Văn hoá Việt Nam 1: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

ü Học kỳ II:

- Hội thoại tiếng Việt thực hành 2: 3 tín chỉ, 4 giờ/1 tuần.

- Luyện kỹ năng nghe - hiểu tiếng Việt 2: 3 tín chỉ, 4 giờ/ 1 tuần.

- Luyện viết và thực hành ngữ pháp tiếng Việt 2: 3 tín chỉ, 3 giờ/ tuần.

- Chính sách ngoại giao của Việt Nam ngày nay: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

- Thực tiễn du lịch Việt Nam: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

- Văn hoá Việt Nam 2: 3 tín chỉ, 3 giờ/1 tuần.

3. Thành tích mỗi học kỳ sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá của trường CWU:

Điểm dự đầy đủ các giờ lên lớp (10%); điểm chuẩn bị bài (20%); điểm giữa kỳ (30%); điểm thi cuối kỳ (40%). Cuối mỗi học kỳ, USSH sẽ thông báo kết quả học tập cho CWU bằng văn bản.Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn