Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2018

Thứ tư, 11 Tháng 4 2018
Chủ đề con: Chương trình Cử nhân Việt Nam học

Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả những học viên người
nước ngoài có nguyện vọng xét tuyển vào học đại học ngành Việt Nam học năm 2018.


Việc nộp hồ sơ xét tuyển như sau:

- Hồ sơ: Mỗi thí thi nộp bộ hồ sơ gồm có:

1/ Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam – 03 bản).

2/ Lý lịch sinh viên (CV sinh viên, bản song ngữ Việt – Anh) (02 bản) 

3/ Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (03 bản)

4/ Bản sao Phiếu điểm (học bạ) các môn 03 năm học trung học phổ thông (03 bản)

5/ Bản sao hộ chiếu – trang bìa, trang có hình, họ tên và trang có thị thực (03 bản)

6/ Bản sao Chứng chỉ tiếng Việt do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp (trình độ A2 trở lên được cấp từ tháng 3/2017 về sau hoặc trình độ A trở lên được cấp từ tháng 06/2016 đến tháng 02/2017) (03 bản).

7/ Bản cam kết chấp hành nội quy, quy chế khi học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nếu trúng tuyển (01 bản, theo mẫu).

8/ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền trong nước hoặc do cơ sở y tế cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam cấp. (03 bản).

9/ Giấy tờ chứng minh tài chính đảm bảo cho học tập ở Việt Nam (03 bản)

10/ Ảnh 3cm * 4cm (3 tấm)

VĂN PHÒNG KHOA VIỆT NAM HỌC