VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đào tạo Việt Nam học

Chương trình Đại học
Chương trình Đại học
Chương trình
Lịch học
Chương trình 2 + 2
Chương trình
Lịch học
Chương trình 3 + 1
Chương trình
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thực tế
Chương trình Đại học trực tuyến
Chương trình
Lịch học
Phiếu khảo sát môn học
Chương trình Sau Đại học
Chương trình Thạc sĩ Việt Nam học
Các khóa Cao học
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thông báo
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Chương trình Văn hóa
Chương trình
Chương trình Tiến sĩ
Phiếu khảo sát
Biểu mẫu
Hướng dẫn
Downloads
Tổng quan Tìm kiếm Trước
Chuyên mục: Lịch học
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
Thời Khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày tạo
Dung lượng
Lượt tải
2017-12-05 17:09:42
49.5 KB
1538
Thời Khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày tạo
Dung lượng
Lượt tải
2017-07-27 20:35:47
2.03 MB
1707
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP HỆ CỬ NHÂN VIỆT NAM HỌC

Ngày tạo
Dung lượng
Lượt tải
2016-12-12 20:53:17
106.85 KB
1952
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày tạo
Dung lượng
Lượt tải
2015-12-18 19:17:32
117.5 KB
1730


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn