Thông báo về buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

Thứ hai, 22 Tháng 4 2013
Chủ đề con: Thông báo

 

Thông báo

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Trần Thanh Linh, đề tài
:

Đối chiếu phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt và tiếng Anh dưới góc độ dạy tiếng.

- Thời gian: 14:30 thứ sáu, ngày 26/4/2013

- Phòng D201, trường ĐH KHXH&VN