VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đào tạo Việt Nam học

Chương trình Đại học
Chương trình Đại học
Chương trình
Lịch học
Chương trình 2 + 2
Chương trình
Lịch học
Chương trình 3 + 1
Chương trình
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thực tế
Chương trình Đại học trực tuyến
Chương trình
Lịch học
Phiếu khảo sát môn học
Chương trình Sau Đại học
Chương trình Thạc sĩ Việt Nam học
Các khóa Cao học
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thông báo
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Chương trình Văn hóa
Chương trình
Chương trình Tiến sĩ
Phiếu khảo sát
Biểu mẫu
Hướng dẫn

Thực tế

Assessment on Vietnamese studies training program under AUN criteria

  • PDF.

In December 6th  and 7th, 2011 at the university of social sciences and humanities, Ho Chi Minh city National University, specialists conducted the assessment on the quality of Bachelor training program in Vietnamese Studies under the criteria of  AUN – QA.

Đọc thêm...

Assessment on Vietnamese studies training program under AUN criteria

  • PDF.

In December 6th  and 7th, 2011 at the university of social sciences and humanities, Ho Chi Minh city National University, specialists conducted the assessment on the quality of Bachelor training program in Vietnamese Studies under the criteria of  AUN – QA.

Đọc thêm...

VNS program of Bachelor of Vietnamese Studies to meet AUN – QA standard

  • PDF.

In beginning of December 2011, a delegation of auditors from ASEAN University Network (AUN) came to VNS to work on the verification of its Program of Bachelor of Vietnamese Studies in accordance with the requirement of the standard details of the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA).

Đọc thêm...

VNS program of Bachelor of Vietnamese Studies to meet AUN – QA standard

  • PDF.

In beginning of December 2011, a delegation of auditors from ASEAN University Network (AUN) came to VNS to work on the verification of its Program of Bachelor of Vietnamese Studies in accordance with the requirement of the standard details of the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA).

Đọc thêm...

« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »


Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn