VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đội ngũ CBVC và Văn phòng

Ban chủ nhiệm khoa

  • PDF.

Đọc thêm...

Tổ Bộ môn

  • PDF.

Đọc thêm...

Bộ phận văn phòng

  • PDF.

Đọc thêm...

Giảng viên biên chế

  • PDF.

Đọc thêm...

Giảng viên hợp đồng

  • PDF.

Đọc thêm...


Home Giới thiệu Tổng quan Đội ngũ CBVC & Văn phòng

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn