VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Thông tin lớp đặt riêng

PRIVATE CLASS 2016-2017 (full)

  • PDF.

PRIVATE CLASS 2016-2017 (full)

Vietnamese - PRIVATE CLASS 2016-2017

  • PDF.

Vietnamese - PRIVATE CLASS  2016-2017


Home Khóa học tiếng Việt Lịch học Thông tin lớp đặt riêng

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn