VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban ngày

VIETNAMESE COURSE 249 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 31/10/2018 to 02/01/2019 (including make-up class: 03/01/2019 to 04/01/2019)

(Holidays: 20/11/2018; 21/12/2018; 24,25/12/2018; 31/12/2018; & 01/01/2019)

Đọc thêm...

Course open planning 2019 Intensive

  • PDF.

Course open planning 2019 Intensive

T233: 2 DAYS/WEEK CLASS (TUE & THUS)

  • PDF.

From 15/10/2018 to 10/12/2018 (including make-up class: 11/12/2018 to 14/12/2018)

(Holidays: 20/11/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 247 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 03/10/2018 to 28/11/2018 (including make-up class: to )
(Holidays: 20/11/2018)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 246 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 17/09/2018 to 09/11/2018 (including make-up class: to )

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 245 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 05/09/2018to 30/10/2018(includingmake-upclass:to )

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 244 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 13/08/2018 to 08/10/2018 (including make-up class: 09/10/2018 to 12/10/2018)

(Holidays: 03/09/2018)

Đọc thêm...

« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn