VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Các khóa tiếng Việt: Ban ngày

VIETNAMESE COURSE 136 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 04/11/2013 to 06/01/2014 (including make-up class:  to )

(Holidays: 20/11/2013;  25/12/2013;  & 31/12/2013)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 134 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 07/10/2013 to 02/12/2013 (including make-up class: 03/12/2013 to 13/12/2013)

(Holidays: 20/11/2013)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 133 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 23/09/2013 to 15/11/2013 (including make-up class:  to )

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 132 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.


From 16/09/2013 to 08/11/2013 (including make-up class: 11/11/2013 to 15/11/2013)

 

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 131 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.


From 04/09/2013 to 29/10/2013 (including make-up class: 30/10/2013 to 01/11/2013)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 130 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.


From 19/08/2013 to 14/10/2013 (including make-up class: 15/10/2013 to 18/10/2013)

(Holidays: 02/09/2013)

 

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 129 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 05/08/2013 to 30/09/2013 (including make-up class: 01/10/2013 to 04/10/2013)

(Holidays: 02/09/2013)

Đọc thêm...

VIETNAMESE COURSE 128 (DAYTIME: 5 DAYS/WEEK)

  • PDF.

From 22/07/2013 to 16/09/2013 (including make-up class: 17/09/2013 to 20/09/2013)

(Holidays: 02/09/2013)

Đọc thêm...

« Bắt đầuLùi1112131415Tiếp theoCuối »

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn